Περιοχή: Αμάρυνθος ,παραλία αλαμπέικα – Τ.Κ 34006 – Εύβοια – Ελλάδα

Τηλ:2229037212, 2229036960

Fax:2229037894

Email:
tokymahotel@gmail.com